Artikler

  • Hvem skal bemande fremtidens velfærdssamfund?

    Kronik I Jyllands-Posten den 10. august 2019 af Ole Sohn, Bestyrelsesformand Cryos International, fhv. Erhvervs- og Vækstminister En af de helt store udfordringer for både den private og offentlige sektor er mangel på arbejdskraft. Hver dag kan læses beretninger om private virksomheders vanskeligheder med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Og i den offentlige sektor er der…

  • Styrk de kommunale selskabers erhvervs- og udviklingspotentiale

    Kronik – bragt i Danske Kommuner 5.november 2015 af fhv. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn En stadig større del af kommunernes økonomi bliver lagt i hænderne på offentligt (kommunalt og regionalt) ejede selskaber. Det gælder ikke mindst forsyningsområderne som vand, renovation, el, varme og havnedrift. Det giver nye muligheder, når den kommunale driftsøkonomi professionaliseres og…

  • Centrum-venstres nye mission

    Kronik bragt i RÆSON oktober 2015 Fhv. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn Har centrum-venstre mistet sin livskraft i takt med at den generelle materielle nød i samfundet er blevet afskaffet og forbrugersamfundets relative velstand er blevet mere og mere udbredt? Nej, centrum-venstre kan få fornyet livskraft ved at udvise politisk lederskab og formulere visioner for…