Foredrag

Jeg kommer snart hjem

Foredraget bygger på Ole Sohns bog: Jeg kommer snart hjem.

En bondefamilie fra Nordjylland emigrerede i 1910  til Sibirien for at skabe sig et nyt liv. Efter kort tid ramte den ene ulykke efter den anden familien. I dyb armod vendte familien hjem igen, men måtte årige søn som tjenestedreng på et russisk gods. Herfra  mistede familien kontakten med ham. Otte år senere dukkede han op igen, nu som  officer i Den Røde Hær. I de mellemliggende år havde han mødt Lenin og  Khrusjtjtov, og han havde flere gange set døden i øjnene. Familiens dramatiske og helt usædvanlige liv og skæbne fra 1890 til 1952 blotlægges, ligesom tidens Rusland.

Foredragets varighed: 60-90 min. – med efterfølgende mulighed for spørgsmål.

Foredraget kan bestilles via: ole@sohn.dk.


Frihedens Port

Foredraget bygger på Ole Sohns bog: Frihedens port.

Under sømandskonflikten i 1934 kommer den unge matros Claus Jensen i klammeri med politiet. En betjent bliver slået ned, og Claus efterlyses, sigtet for mordforsøg. For at redde Claus fra en langvarig fængselsdom smugler DKP-folketingsmedlem Arne Munch-Petersen den unge partifælle til Sovjetunionen, hvor han skal blive, til sagen er drevet over.

I Arkhangelsk forelsker Claus sig i en russisk kvinde, og da han efter fire år bliver kaldt hjem, er hun gravid. Men før deres fælles udrejse kan arrangeres, bliver han arresteret, sigtet for spionage. Arrestationen er en følge af sagen mod Arne Munch-Petersen, der et halvt år tidligere er blevet fængslet i Moskva.

Der kommer til at gå ti år, før Claus’ hjemrejse bliver en realitet. Adskilt fra sin kæreste og sit barn gennemlever han et helvede i Stalins retssale, fængsler og fangelejre. Historien om hans overlevelse er en rystende dokumentarberetning om Sovjetunionens mørkeste tid.

Foredragets varighed: 60-90 min. – med efterfølgende mulighed for spørgsmål.

Foredraget kan bestilles via: ole@sohn.dk.


De drog mod øst

Foredraget tager udgangspunkt i Ole Sohns fotodokumentariske bog ’De drog mod øst’ – om danskerne, der udvandrede til Rusland i kølvandet på prinsesse Dagmars ægteskab med den russiske stor fyrst tronfølger Aleksander III i 1886. Mens det er almindeligt kendt, at der i sidste halvdel af 1800-tallet var en stor udvandringsbølge til Amerika, er det overset og ikke særligt kendt, at mere end 2000 danskere i årene frem til 1917 bosatte sig i Rusland og Sibirien, hvor de så rige muligheder for at skabe sig en ny tilværelse. Det var hovedsageligt mejerister, landmænd, gartnere, ingeniører, telegrafister og handelsfolk, som udvandrede.

Eksempelvis spillede danske udvandrere en stor rolle i udviklingen af Ruslands mejeridrift, og det danske firma ’Sibirsk Kompagni’ var før 1. Verdenskrig Sibiriens største smøreksportfirma. En dansk udvandrer opbyggede det handelshus i Sankt Peterborg i begyndelsen af 1900-tallet og En anden dansk udvandrer opbyggede Østsibiriens største øl bryggeri.

Ole Sohn fortæller om denne ukendte udvandring mod øst, og om nogle af udvandrernes interessante og dramatiske oplevelser før og under den russiske revolution.

Foredragets varighed: 60 – 90 minutter – med efterfølgende mulighed for spørgsmål.

Foredraget kan bestilles via: ole@sohn.dk.


Gustaf Munch-Petersen

Foredraget bygger på bogen Gustaf Munch-Petersen – og den spanske borgerkrig

“Min egen Lisbeth! Jeg bliver nødt til at forlade Gudhjem i nogen tid. Vi talte en gang for længe siden om muligheden af, at jeg for nogen tid kunde blive nødt til at leve under andre forhold end de nuværende. Sådan er det nu! …” Med disse afskedsord til sin gravide kone forlod den 26 årige unge digter Gustaf Munch-Petersen den 7. november 1937 uden varsel en nat Bornholm for illegalt at drage til Spanien for at kæmpe på regeringens side i kampen mod general Francos oprørsstyrker. Gustaf Munch-Petersen døde under en kamphandling i marts 1938.

Hvem var denne unge digter? Hvad fik ham til at forlade sin gravide kone og sin 2 årige datter? Ole Sohn giver med foredraget svaret og giver samtidigt et et indblik i borgerkrigens baggrund og forløb.

Foredragets varighed: 60-90 min. – med efterfølgende mulighed for spørgsmål.

Foredraget kan bestilles via: ole@sohn.dk


Fra Folketinget til celle 290

Foredraget bygger på bogen Fra Folketinget til celle 290

En rystende beretning om tidligere folketingsmedlem Arne Munch-Petersen og hans hustru, sygeplejerske Elna Hiort-Lorenzen.

Arne Munch-Petersen blev født i 1904 i København i et radikalt professorhjem. Han var en meget aktiv dansk kommunist og medlem af Folketinget 1932-35. Fra 1936 var han bosat i Moskva, hvor han arbejdede for den kommunistiske internationale, Komintern. Fra sommeren 1937 hørte familie og venner intet fra ham.

Arne Munch-Petersen var et mysterium. Arbejdede han illegalt et eller andet sted i Europa? Var han død? Der var utallige gisninger og avisartikler i årenes løb. Og tavshed fra Sovjet.

Københavns Byret afsagde dødsformodningsdom i november 1950, men hans kone, Elna Hiort-Lorenzen, troede og håbede stadig, at han var i live. Hun rejste til Sovjet flere gange for at lede efter sin elskede Arne.

I 1991 fik Ole Sohn adgang til ’sag nr. 11.888’ i det hidtil hemmelige KGB-arkiv, og kunne herefter skrive bogen om Arne Munch-Petersens frygtelige skæbne, fra hans arrestation i juli 1937 under anklage for trotskisme og til hans død den 12. november 1940 kl. 2.30. i Butyrka-fængslets hospital.

Kun Aksel Larsen og få andre kendte til Arne Munch-Petersens reelle skæbne. Han endte livet som offer for det despoti, den person, han så allermest op til, havde iværksat. Revolutionen åd sine børn.

Foredragets varighed: 60-90 min. – med efterfølgende mulighed for spørgsmål.

Foredraget kan bestilles via: ole@sohn.dk


Danmark – Gateway til Europa

Foredraget tager fat på sammenhængen mellem konkurrenceevne, jobskabelse og velfærd

I halen på al snakken om økonomisk krise, høj arbejdsløshed og arbejdspladser, der flytter væk fra Danmark, følger et nærliggende spørgsmål: Er der overhovedet noget håb for, at der igen vil kunne skabes nye job i Danmark? Vil vi kunne opretholde en ordentlig velfærd i fremtiden, så vi og vores børn og børnebørn har adgang til god uddannelse, moderne sundhedsydelser og et værdigt otium?

Foredragets varighed: 60-90 min. – med efterfølgende mulighed for spørgsmål.Fra skibskok til minister

Det lå ikke i kortene, at Ole Sohn, der efter 10. klasse tog ud at sejle som skibskok, skulle blive Danmarks første SF-minister for Erhverv og Vækstministeriet. Ole Sohn fortæller om sin vej fra sømand til Christiansborg, om arbejdet i det politiske maskinrum og anekdoter om mennesker, han har mødt undervejs.

Han fortæller bl.a. om sin tid som SID fagforeningsformand, om DKP-tiden, om sit forfatterskab og jagten i KGB-arkiverne, og ikke mindst om tiden i Folketinget, herunder om tiden som Gruppeformand i SF og om samarbejdet med Socialdemokraterne og den nye regering og slutter med nogle bud på velfærdssamfundets fremtid.

Foredragets varighed: 60-90 min. – med efterfølgende mulighed for spørgsmål.

Foredraget kan bestilles via: ole@sohn.dk