Asger Jorn i Havana

Om Asger Jorns Havana-udsmykning

Asger Jorn fik gennem sin ven, den cubanske maler Wifredo Lam, tilladelse til at udføre en dekorativ opgave i det nyetablerede Historiske Arkiv, som Cuba kort tid forinden havde indrettet i en tidligere amerikansk bank. Arkivets leder Celia Sanchez blev overrasket, da Jorn gik i gang. Jorn påtog sig at transformere bygningen i bogstaveligste stand fra gulv til loft.

Asger Jorn arbejder med udsmykningen af Det Historiske Arkiv i Havana.

I løbet af en uge blev ni vægge i den store åbne underetage og på første sal, foruden en trappeopgang og to bærende søjler dækket med figurationer og farver. Jorns billeder byggede ikke på forudgående skitser. De opstod i én stor koncentreret arbejdsproces. I mangel af tegnekul brugte han en skruetrækker til at ridse linjer op. Derefter trak han med en gulvklud opløst i sort farve hen over de indridsede linjer, så stregerne blev synlige i form af en kæmperadering, hvorefter at væggen blev farvelagt.

Havana-udsmykningen er enestående i sit omfang. Selv om den er knyttet til en offentlig bygning har den fået den improviserende, antimonumentale karakter, som Jorn også nåede i sine billeder. Det er den eneste af Asger Jorns omfattende improvisatoriske værker, der er bevaret in situ. Jorn havde helt frie hænder og kunne udfolde det flotte vekselbillede mellem arkitektur og billede, som han ønskede.

Vægmalerierne i Cuba blev indledningen til den sidste, og måske rigeste skabende fase i hans liv.

« Vi interesserer os for væggen, murene, ikke for at placere dekorationer, men for at brede os ud over de rammer, som blændrammen udstikker for os. »  Asger Jorn 1944

Den store dekoration, som Asger Jorn udførte i Cubas Historiske Arkiv i Havana i januar 1968, var som så meget andet i hans liv, en improvisation, beriget af mange års overvejelser og erfaringer.

Størstedelen af Jorns kunstneriske livsværk udfolder sig i maleri, tegning og grafik. Kun to gange fik han gennem en offentlig bestilling mulighed for at realisere sine ideer i stort format og i samspil med arkitekturen. Til gengæld skabte han improviseret og på egen hånd flere store vægbilleder i Danmark. Kulminationen af denne side af hans virke er dog udsmykningen i Havana.

Om restaureringen af Asger Jorns Havana-udsmykning

Asger Jorns store udsmykning på Statens historiske Arkiv i Havana nu blevet restaureret og åbnet for offentligheden.

Jorn skabte udsmykningen i løbet af 10 dage under et ophold på Cuba ved årsskiftet 1967-68. Den omfatter ni store vægfelter og to søjler. Desuden inviterede Jorn sin ven , den spanske maler Antonio Saura, til at bidrage med et vægfelt. Billederne er den eneste af Jorns store, malede vægdekorationer, der findes på deres oprindelige plads.

I mange år var udsmykningen ikke tilgængelig for besøgende, og der var usikkerhed om dens fremtidige skæbne. Men i 1999 blev der for første gang fra dansk side foretaget en undersøgelse af dens bevaringstilstand, og senere blev der nedsat en komité , der skulle arbejde for bevaringen af billederne. I 2006 lykkedes det at underskrive en aftale med arkivet om restaureringen, der skulle foretages af danske konservatorer.

Efter tre et halvt års arbejde blev udsmykningen i november 2009 ved en åbningsceremoni på arkivet i overværelse af Danmarks ambassadør for Cuba, der var kommet til stede fra Mexico åbnet for besøgende.

Samtidig førte Jorn-komiteen forhandlinger med arkivets ledelse, der resulterede i, at der vil være adgang for besøgende alle mandage til fredage fra 9-11 og 14-16, samt for andre nationaliteter fredage mellem 14 og 16.

Begrænsningerne i adgangen skyldes, at arkivet ikke blot opbevarer en række centrale dokumenter vedrørende Cubas nyere historie, men også er en arbejdsplads.

Arbejdet med restaureringen har været lagt i hænderne på Kunstmuseernes Fælleskonservering under ledelse af chefkonservator Søren Bernsted.

Jorn-komiteen, hvis arbejdsudvalg består af fhv. Erhvervs- og Vækstminister, MF Ole Sohn, fhv. museumsdirektør for Jorn-museet Troels Andersen og dir. Lars Olesen, har fået støtte til restaureringen fra Ny Carlsbergfondet, Augustinus Fonden, Kraks Fond, BHI fonden, Oticon, Novo Nordisk samt Kulturministeriet.

Samtidig med åbningen af udsmykningen i arkivet blev der afholdt en udstilling af tegninger af Svend Wiig Hansen på Havanas museum for dekorativ kunst og en dansk filmuge, arrangeret af Det Danske Filminstitut i samarbejde med det cubanske filminstitut.

Det konserveringsmæssige samarbejde med Fælleskonserveringen vil forsætte omkring den store samling manuskripter og dokumenter af og om Ernest Hemingway, der findes i Hemingways hus i Havanas omegn, der er blevet restaureret og åbnet som museum.


Her finder du Asger Jorns Havana-udsmykning

Asger Jorns enestående og smukke vægudsmykning, der er hans eneste store improvisation, der er bevaret in situ, befinder sig i Cubas Historiske Arkiv i Havana.

Udsmykningen er åben for offentligheden, men der skal bestilles tid. Og det gør man gennem arkivets engelsktalende historiker og Asger Jorn guide Armando Cómez Carballo.

Besøgstider:

Mandag til fredag fra 9-11 og 14-16.

Kontakt:

E-mail: gomcar@cubarte.cult.cu (Armando Cómez Carballo)

Tlf: (537) 8339901 – 03

Arkivets adresse:

Cubas Historiske Arkiv, Calle Linea nr. 1009 / 10 y 12, Vedado, Havana.