Kontakt

Sohn Consulting kan kontaktes via: ole@sohn.dk.

Plakater kan bestilles via: post@sohn.dk.

Foredrag kan bestilles via: ole@sohn.dk.