Artikler

  • Mere for mindre – Vækst i landbruget

    Kronik bragt i Jyllands-Posten 7. maj 2014 af Ole Sohn, fhv. Erhvervs- og Vækstminister (S) Vi står overfor to store udfordringer for hvilke, der kun findes én løsning, som den danske fødevaresektor en ikke uvæsentlig del af. For det første bliver der hastigt flere munde, som skal mættes. Verdens befolkning forventes at vokse fra de…

  • Globaliseringen og de venstreorienterede

    Kronik bragt i Information den 27. februar 2014 Det er ikke nok at fokusere på velfærd, venstrefløjen må også styrke forudsætningerne for velfærd. Derfor er forbedring af konkurrenceevnen og virksomhedernes muligheder for at tjene penge på deres forretning centrale dagsordner for venstrefløjen af Ole Sohn Vores forældre og generationerne før dem har med flid og…