Forfatter: Ole Sohn

 • Hvem skal bemande fremtidens velfærdssamfund?

  Kronik I Jyllands-Posten den 10. august 2019 af Ole Sohn, Bestyrelsesformand Cryos International, fhv. Erhvervs- og Vækstminister En af de helt store udfordringer for både den private og offentlige sektor er mangel på arbejdskraft. Hver dag kan læses beretninger om private virksomheders vanskeligheder med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Og i den offentlige sektor er der…

 • Styrk de kommunale selskabers erhvervs- og udviklingspotentiale

  Kronik – bragt i Danske Kommuner 5.november 2015 af fhv. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn En stadig større del af kommunernes økonomi bliver lagt i hænderne på offentligt (kommunalt og regionalt) ejede selskaber. Det gælder ikke mindst forsyningsområderne som vand, renovation, el, varme og havnedrift. Det giver nye muligheder, når den kommunale driftsøkonomi professionaliseres og…

 • Centrum-venstres nye mission

  Kronik bragt i RÆSON oktober 2015 Fhv. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn Har centrum-venstre mistet sin livskraft i takt med at den generelle materielle nød i samfundet er blevet afskaffet og forbrugersamfundets relative velstand er blevet mere og mere udbredt? Nej, centrum-venstre kan få fornyet livskraft ved at udvise politisk lederskab og formulere visioner for…

 • Små virksomheder skal have hjælp udefra

  Kronik bragt i Berlingske den 30. marts 2015 Små virksomheder skal have hjælp udefra af Bestyrelsesleder i BOARD GOVERNANCE A/S, fhv. Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn På et samråd i Folketingets Erhvervsudvalg for nyligt, hvor Handels- og Udviklingsministeren redegjorde for regeringens Eksportfremmestrategi, blev ministeren spurgt, om ikke der kunne gøres mere for at få flere små…

 • Er Cuba et nyt marked?

  bragt i Jyllands-Posten den 16.12.2014 af Ole Sohn, fhv. Erhvervs- og Vækstminister Cuba er for de fleste kendt som et feriested med historisk og kulturel rigdom, salsa, rom og cigarer. Men også som et land med mangel på politiske og økonomiske reformer, og et land der er underlagt en, af FN kritiseret, amerikansk handelsembargo. Det…

 • Kan bestyrelsesarbejde i offentlige selskaber gøres bedre?

  bragt i Jyllands-Posten den 7.9.2014  af fhv. Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn Ofte bliver en debat om effektivisering i den offentlige sektor, samfundets konkurrenceevne, og om hvordan der kan skabes øget vækst og dermed jobs, drejet over til en debat om nedskæringer i velfærd og service og om at løbe stærkere. Men en debat om…

 • Mere for mindre – Vækst i landbruget

  Kronik bragt i Jyllands-Posten 7. maj 2014 af Ole Sohn, fhv. Erhvervs- og Vækstminister (S) Vi står overfor to store udfordringer for hvilke, der kun findes én løsning, som den danske fødevaresektor en ikke uvæsentlig del af. For det første bliver der hastigt flere munde, som skal mættes. Verdens befolkning forventes at vokse fra de…

 • Globaliseringen og de venstreorienterede

  Kronik bragt i Information den 27. februar 2014 Det er ikke nok at fokusere på velfærd, venstrefløjen må også styrke forudsætningerne for velfærd. Derfor er forbedring af konkurrenceevnen og virksomhedernes muligheder for at tjene penge på deres forretning centrale dagsordner for venstrefløjen af Ole Sohn Vores forældre og generationerne før dem har med flid og…