bragt i Børsen.dk den 19. juni 2016-

af fhv. Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn

De nye markedsmuligheder for danske virksomheder i Cuba bliver nu mere konkrete, i takt med at landets økonomiske reformer tager form. Og både Europas og USA’s interesse for landet er da også vokset betragteligt.

For to år siden gennemførte Cuba en række love, der gør det økonomisk mere attraktivt for udenlandske virksomheder at investere i landet, og man åbnede samtidigt op for en privatsektor, der allerede på få år er vokset betragteligt, og som dag for dag fylder mere og mere i den cubanske økonomi. Alt sammen med det formål at få sparket gang i landets udvikling, og for bedre at kunne udnytte de potentialer, som landet har bl.a. i form af en højt uddannet arbejdskraft og uudnyttede landbrugs- og fødevareressourcer. Siden er det gået hurtigt med at omsætte ord til handling.

I december 2014 påbegyndte Cuba og USA en normaliseringsproces med henblik på at genetablere de politiske relationer, herunder forhandlinger om ophævelsen af handelsblokaden. Selv om den endelige ophævelse af handelsembargoen kræver en beslutning i den amerikanske kongres, så har præsident Obama udnyttet mange af de muligheder, han som præsident har for at lempe på handelsrestriktionerne. F.eks. er det blevet muligt for eksilcubanere i USA at sende flere penge til deres familier i Cuba, hvilket fungerer som en saltvandsindsprøjtning for opbygningen af den private sektor. Dertil kommer et stærkt stigende antal amerikanske turister. I dag besøger ca. fire millioner turister landet årligt, men det forventes at stige til ti millioner over de kommende år. Dette bidrager til væksten i Cubas økonomi og øger cubanernes købekraft. Og samtidigt øger det Cubas behov for nye investeringer i hoteller, infrastruktur, landbrug- og fødevareindustri m.v. ligesom behovet for import af fødevarer øges. Det Amerikanske Handelskammer og de amerikanske landbrugsorganisationer ser tydeligt potentialet og presser på for at få hele den amerikanske handelsembargo ophævet hurtigst muligt. Men allerede nu søger flere amerikanske virksomheder om tilladelse til at investere i Cuba. Bl.a. Cleber LLC fra Alabama, der producerer landbrugsmaskiner.

Også Europa og Cuba udvikler samarbejdet. I marts 2016 underskrev EU og Cuba en ny, stor samarbejdsaftale, og de europæiske lande har lavet aftaler med Cuba om afvikling af gammel gæld, således at handelssamarbejdet igen kan tage fart med muligheder for eksportkreditter til europæiske virksomheder. Også Danmark har netop indgået en aftale med Cuba, der igen gør det muligt for Eksportkreditfonden at bistå danske virksomheders engagementer i Cuba.

Det giver Europa et bedre udgangspunkt for at udvide samhandlen med Cuba i og med at EU i dag er Cubas næststørste handelspartner. At interessen for de nye muligheder er stor ses af, at alene inden for det seneste år har bl.a. den franske præsident Hollande, og ministre og handelsdelegationer fra Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien m.fl. besøgt Cuba. Og efterhånden begynder de udenlandske investeringer at lande i Cuba. Bl.a. har den spanske fødevarevirksomhed Profood, de belgiske teknologivirksomheder BDC Logistik og BDC Hightec og Unilever fra Holland besluttet at etablere produktionsfaciliteter i den nye særlige udviklingszone vest for Havana, hvor også det singaporeanske PSA International driver en ny, moderne containerterminal ved dybvandshavnen Mariel.

Det at Cuba med sine 11 millioner indbyggere, åbner døren til verden med økonomiske reformer, vil bidrage til en nødvendig vækst til landet. Landet skal have sit produktionsapparat fornyet, og det frodige landbrugsland skal opdyrkes, så det på sigt kan erstatte fødevareimport med egenproduktion og eksport. De spor, der er lagt, tyder på at det med hjælp af udenlandske investeringer, kan lykkes at skabe ny udvikling i landet.

Det er ikke kun Havanas hoteller, der er fuldt bookede med internationale delegationer, der flokkes om at få del i det genåbnede cubanske marked. Et andet synligt tegn på udenlandske virksomheders voksende interesse for Cuba er Havanas internationale handelsmesse (FIHAV), der afholdes i den første uge af november. Den er i dag blandt Latinamerikas største, og i år forventes handelsmessen at slå alle rekorder, hvad deltagerantal angår. Mere end 60 lande vil være repræsenteret, blandt dem de fleste europæiske lande, flere endda med meget store stande. På handelsmessen vil Cuba præsentere flere nye projekter, hvortil landet søger udenlandske investorer. Herunder en række projekter indenfor clean-tech, fødevareområdet, infrastruktur- og byggeprojekter, som også kunne have interesse for danske virksomheder.