Styrk de kommunale selskabers erhvervs- og udviklingspotentiale

Kronik – bragt i Danske Kommuner 5.november 2015 af fhv. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn En stadig større del af kommunernes økonomi bliver lagt i hænderne på offentligt (kommunalt og regionalt) ejede selskaber. Det gælder ikke mindst forsyningsområderne som vand,...

Centrum-venstres nye mission

Kronik bragt i RÆSON oktober 2015 Fhv. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn Har centrum-venstre mistet sin livskraft i takt med at den generelle materielle nød i samfundet er blevet afskaffet og forbrugersamfundets relative velstand er blevet mere og mere udbredt? Nej,...

Små virksomheder skal have hjælp udefra

Kronik bragt i Berlingske den 30. marts 2015 Små virksomheder skal have hjælp udefra af Bestyrelsesleder i BOARD GOVERNANCE A/S, fhv. Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn På et samråd i Folketingets Erhvervsudvalg for nyligt, hvor Handels- og Udviklingsministeren...

Er Cuba et nyt marked?

Er Cuba et nyt marked? bragt i Jyllands-Posten den 16.12.2014 af Ole Sohn, fhv. Erhvervs- og Vækstminister Cuba er for de fleste kendt som et feriested med historisk og kulturel rigdom, salsa, rom og cigarer. Men også som et land med mangel på politiske og økonomiske...

Kan bestyrelsesarbejde i offentlige selskaber gøres bedre?

Kan bestyrelsesarbejde i offentlige selskaber gøre bedre? bragt i Jyllands-Posten den 7.9.2014  af fhv. Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn Ofte bliver en debat om effektivisering i den offentlige sektor, samfundets konkurrenceevne, og om hvordan der kan skabes øget...