Mere for mindre – Vækst i landbruget

Mere for mindre – Vækst i landbruget

Kronik bragt i Jyllands-Posten 7. maj 2014

af Ole Sohn, fhv. Erhvervs- og Vækstminister (S)

Vi står overfor to store udfordringer for hvilke, der kun findes én løsning, som den danske fødevaresektor en ikke uvæsentlig del af.

For det første bliver der hastigt flere munde, som skal mættes. Verdens befolkning forventes at vokse fra de nuværende syv milliarder mennesker til ni milliarder i 2050. Samtidigt løftes milliarder ud af fattigdom. Alene frem mod 2030 forventes middelklassen at vokse med to milliarder til næsten fem milliarder. Og de ønsker bedre og sundere fødevarer. læs mere…

Globaliseringen og de venstreorienterede

Kronik bragt i Information den 27. februar 2014

Globaliseringen og de venstreorienterede

Det er ikke nok at fokusere på velfærd, venstrefløjen må også styrke forudsætningerne for velfærd. Derfor er forbedring af konkurrenceevnen og virksomhedernes muligheder for at tjene penge på deres forretning centrale dagsordner for venstrefløjen

 af Ole Sohn

Vores forældre og generationerne før dem har med flid og slid under vanskeligere vilkår end dem, vi lever under, skabt vores velfærdssamfund. Et samfund med arbejde og tryghed for de fleste. Spørgsmålet er, om vi kan videregive det i en bedre stand, så vores børn og børnebørn også kan leve i et fællesskab med fri og lige adgang til en god uddannelse, moderne sundhedsydelser og et værdigt otium.

Globaliseringen med dens intensive konkurrence udfordrer på mange måder vores velfærdssamfund og stiller nye krav til, hvordan vi inden for fællesskabets rammer kan fastholde og udvikle et samfund, hvor få har for meget og færre for lidt. Omvendt er aktiv og offensiv deltagelse i den globale økonomi afgørende for at vi kan sikre velfærdsamfundet. læs mere…

10-årig samfundskontrakt kan fremme jobskabelsen

Kronik bragt i Jyllands-Posten den 5. februar 2014

10-årig samfundskontrakt kan fremme jobskabelsen

Det var godt nyt for arbejdsløse, da statsministeren i sin nytårstale varslede nye vækstinitiativer i 2014. Desværre kan der ofte være en lang indkøringstid fra de politiske initiativer vedtages til jobbene er der. Derfor er det godt, at de nye vækstinitiativer lægges ovenpå de initiativer regeringen allerede har foretaget i form af fremrykning af offentlige investeringer, Vækstplanen fra 2012, Skattereformen fra 2013 og andre reformer.

læs mere…

Vi skal være forandringsskabende

Kronik bragt i Politiken den 9. marts 2012

Vi skal være forandringsskabende

En moderne erhvervs- og vækstpolitik skal forandre og forny frem for at bevare. Regeringens vej er at løfte i flok, forbedre konkurrenceevnen, dyrke danske styrkepositioner samt investere i uddannelse, innovation, forskning og kompetenceudvikling.

I halen på al snakken om økonomisk krise, høj arbejdsløshed og arbejdspladser, der flytter væk fra Danmark, følger et nærliggende spørgsmål: Er der overhovedet noget håb for, at der igen vil kunne skabes nye job i Danmark? Vil vi kunne opretholde en ordentlig velfærd i fremtiden, så vi og vores børn og børnebørn har adgang til god uddannelse, moderne sundhedsydelser og et værdigt otium?

læs mere…