Kronik bragt i Politiken den 9. marts 2012

Vi skal være forandringsskabende

En moderne erhvervs- og vækstpolitik skal forandre og forny frem for at bevare. Regeringens vej er at løfte i flok, forbedre konkurrenceevnen, dyrke danske styrkepositioner samt investere i uddannelse, innovation, forskning og kompetenceudvikling.

I halen på al snakken om økonomisk krise, høj arbejdsløshed og arbejdspladser, der flytter væk fra Danmark, følger et nærliggende spørgsmål: Er der overhovedet noget håb for, at der igen vil kunne skabes nye job i Danmark? Vil vi kunne opretholde en ordentlig velfærd i fremtiden, så vi og vores børn og børnebørn har adgang til god uddannelse, moderne sundhedsydelser og et værdigt otium?

læs mere…