Bedre hjælp til barnløse vil også være til gavn for samfundet

Bedre hjælp til barnløse vil også være til gavn for samfundet

Ole Sohn, Fhv. Erhvervs- og Vækstminister, Bestyrelsesformand for Cryos International sæd- og ægbank

Kronik Århus Stiftstidende den 10.11.2018

Flere og flere har svært ved at få opfyldt deres drøm om børn. I dag lider ca. 15 procent af alle heteroseksuelle par i Danmark af ufrivillig barnløshed. Dertil kommer et voksende antal enlige og lesbiske par, der efterspørger assisteret reproduktion. Det er en tendens, der også gør sig gældende i det øvrige Europa og i andre dele af verden. Og det betyder, at behovet for donorsæd og donoræg er stærkt voksende.

læs mere…

Nu kører Cuba-toget – skal du med?

bragt i Børsen.dk den 19. juni 2016-

af fhv. Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn

De nye markedsmuligheder for danske virksomheder i Cuba bliver nu mere konkrete, i takt med at landets økonomiske reformer tager form. Og både Europas og USA’s interesse for landet er da også vokset betragteligt.

læs mere…

Stop mudderkastningen om dansk landbrug

af fhv. Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn

Kronik – bragt i Berlingske den 29. marts 2016

De seneste måneders voldsomme kamp om den såkaldte Landbrugspakke har været uskøn og strategisk uklog. Set som politisk reality-show så vi en blanding af kreative fortolkninger af statistikker, ufine politiske kneb, benspænd, fejlfinderi og værdikamp. Og naturligvis var der en hvis spænding over ’hvem-blinker-først’ kampen mellem Lars Løkke og Søren Pape. Og det lod sig slet ikke skjule, at journalister og kommentatorer nød de mange konflikthistorier på Christiansborgs mange gange. Også udenfor Christiansborg var der gang i den. Nogle landmænd lo, mens miljøfolk græd. Men at gøre landbrug og miljø til et område for værdikamp, er ikke i samfundets interesse. Tværtimod, for vi har brug for både et bedre og mere producerende landbrug og for mere og bedre miljø.

læs mere…

Styrk de kommunale selskabers erhvervs- og udviklingspotentiale

Kronik – bragt i Danske Kommuner 5.november 2015

af fhv. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn

En stadig større del af kommunernes økonomi bliver lagt i hænderne på offentligt (kommunalt og regionalt) ejede selskaber. Det gælder ikke mindst forsyningsområderne som vand, renovation, el, varme og havnedrift. Det giver nye muligheder, når den kommunale driftsøkonomi professionaliseres og får et mere erhvervsrettet fokus, hvor man hele tiden ser på, hvordan man får mest for pengene. En mere effektiv drift kan bidrage til at skabe større overskud eller give besparelser, som kan frigøre midler til andre kommunale formål. Gevinsterne ved en mere effektiv drift kan også bruges til at sænke takster og afgifter til gavn for borgere og virksomheder.

læs mere…

Centrum-venstres nye mission

Kronik bragt i RÆSON oktober 2015

Fhv. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn

Har centrum-venstre mistet sin livskraft i takt med at den generelle materielle nød i samfundet er blevet afskaffet og forbrugersamfundets relative velstand er blevet mere og mere udbredt? Nej, centrum-venstre kan få fornyet livskraft ved at udvise politisk lederskab og formulere visioner for løsning af tidens store udfordringer, som er at sikre kloden for kommende generationer.

læs mere…

Små virksomheder skal have hjælp udefra

Kronik bragt i Berlingske den 30. marts 2015

Små virksomheder skal have hjælp udefra

af Bestyrelsesleder i BOARD GOVERNANCE A/S, fhv. Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn

På et samråd i Folketingets Erhvervsudvalg for nyligt, hvor Handels- og Udviklingsministeren redegjorde for regeringens Eksportfremmestrategi, blev ministeren spurgt, om ikke der kunne gøres mere for at få flere små og mellemstore virksomheder (SMV’er) ud på eksportmarkedet. Underforstået der måtte flere politiske initiativer til, for at det vil kunne lykkes.

Det er godt, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget til stadighed har fokus på erhvervslivets rammevilkår, og løbende tager initiativer til at fremme væksten i samfundet. For vækst skaber jobs, som igen bidrager til at sikre fremtidens velfærd. Dette politiske fokus skal fastholdes. Og særligt vigtigt er eksportfremmearbejdet, eftersom hvert fjerde job, svarende til 725.000 danske jobs, er direkte eller indirekte knyttet til eksporten.

læs mere…

Er Cuba et nyt marked?

Er Cuba et nyt marked?

bragt i Jyllands-Posten den 16.12.2014

af Ole Sohn, fhv. Erhvervs- og Vækstminister

Cuba er for de fleste kendt som et feriested med historisk og kulturel rigdom, salsa, rom og cigarer. Men også som et land med mangel på politiske og økonomiske reformer, og et land der er underlagt en, af FN kritiseret, amerikansk handelsembargo.

Det første vil Cuba gerne været kendt for. Det sidste vil landet gerne vriste sig fri af. Og med sin strategiske placering i hjertet af Caribien, kunne Cuba blive den ideelle gateway til både Syd- og Nordamerika, hvis de økonomiske og politisk forhold var til det. Måske går det den vej nu. For meget tyder på, at Cuba er i gang med at åbne døren til verden gennem en række nye økonomiske reformer.

læs mere…

Kan bestyrelsesarbejde i offentlige selskaber gøres bedre?

Kan bestyrelsesarbejde i offentlige selskaber gøre bedre?

bragt i Jyllands-Posten den 7.9.2014

 af fhv. Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn

Ofte bliver en debat om effektivisering i den offentlige sektor, samfundets konkurrenceevne, og om hvordan der kan skabes øget vækst og dermed jobs, drejet over til en debat om nedskæringer i velfærd og service og om at løbe stærkere. Men en debat om den offentlige sektors fremtid, hvor der over de kommende år skal effektiviseres for milliarder af kroner, behøver ikke udelukkende at være en debat om nedskæringer og forringelser. For der ligger et stort potentiale i at optimere driften af de kommunale selskaber, og derigennem skaffe bedre service for færre penge. læs mere…

Mere for mindre – Vækst i landbruget

Mere for mindre – Vækst i landbruget

Kronik bragt i Jyllands-Posten 7. maj 2014

af Ole Sohn, fhv. Erhvervs- og Vækstminister (S)

Vi står overfor to store udfordringer for hvilke, der kun findes én løsning, som den danske fødevaresektor en ikke uvæsentlig del af.

For det første bliver der hastigt flere munde, som skal mættes. Verdens befolkning forventes at vokse fra de nuværende syv milliarder mennesker til ni milliarder i 2050. Samtidigt løftes milliarder ud af fattigdom. Alene frem mod 2030 forventes middelklassen at vokse med to milliarder til næsten fem milliarder. Og de ønsker bedre og sundere fødevarer. læs mere…

Globaliseringen og de venstreorienterede

Kronik bragt i Information den 27. februar 2014

Globaliseringen og de venstreorienterede

Det er ikke nok at fokusere på velfærd, venstrefløjen må også styrke forudsætningerne for velfærd. Derfor er forbedring af konkurrenceevnen og virksomhedernes muligheder for at tjene penge på deres forretning centrale dagsordner for venstrefløjen

 af Ole Sohn

Vores forældre og generationerne før dem har med flid og slid under vanskeligere vilkår end dem, vi lever under, skabt vores velfærdssamfund. Et samfund med arbejde og tryghed for de fleste. Spørgsmålet er, om vi kan videregive det i en bedre stand, så vores børn og børnebørn også kan leve i et fællesskab med fri og lige adgang til en god uddannelse, moderne sundhedsydelser og et værdigt otium.

Globaliseringen med dens intensive konkurrence udfordrer på mange måder vores velfærdssamfund og stiller nye krav til, hvordan vi inden for fællesskabets rammer kan fastholde og udvikle et samfund, hvor få har for meget og færre for lidt. Omvendt er aktiv og offensiv deltagelse i den globale økonomi afgørende for at vi kan sikre velfærdsamfundet. læs mere…